Skip to main content

Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Webinar 1
Responsabilitatea părintească transfrontalieră

Data: 22 martie – 16 aprilie 2021

Acest seminar online cu durata de o oră va oferi o introducere de bază cu privire la Regulamentul Bruxelles II. În primul rând, seminarul va explica contextul, domeniul de aplicare și opțiunile de reglementare ale instrumentului în vederea cazurilor de răspundere părintească transfrontalieră. În al doilea rând, va oferi o privire de ansamblu asupra normelor în materie de competență prevăzute de regulament. În al treilea rând, seminarul va explica domeniul material de aplicare a regulamentului și va aborda și normele cu privire la recunoaștere și executare ale instrumentului.

Seminarul online va fi disponibil pe platforma de învățare a EIPA www.learning.eipa.eu

Înregistrați-vă acum

FORMULAR DE ÎNSCRIER
0% complet
1 din 1
Participați prin *
Gen *
Ai nevoie de interpretare simultană în limba română *

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”