Skip to main content

Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Seminar: Gestionarea procedurilor transfrontaliere privind obligațiile de întreținere. Noutățile aduse de Regulamentul Bruxelles IIa reformat

Data: 20-21 iunie 2022
Locația seminarului: Luxembourg

Înregistrare înainte de 13 mai 2022

Acest seminar online cu durata de o oră va oferi o introducere de bază despre Regulamentul privind obligațiile de întreținere.
În primul rând, va oferi o imagine de ansamblu asupra felului în care Regulamentul privind obligațiile de întreținere completează Convenția de la Haga din 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei.
În al doilea rând, seminarul va explica felul în care funcționează regulamentul cu privire la competență, recunoaștere și executare.
În al treilea rând, seminarul va explica relevanța Protocolului de la Haga din 2009 privind legea aplicabilă și, în ultimul rând, va aborda și aspectul cooperării dintre autoritățile centrale ale UE.

Seminarul online va fi disponibil pe platforma de învățare a EIPA www.learning.eipa.eu

PROECT de program

08.30 Înregistrarea participanților
09.00 Întâmpinarea participanților
09.15 Cazuri transfrontaliere cu privire la obligațiile de întreținere – Norme privind competența – alegerea unei instanțe mai favorabile și cessio legis
10.00 Întrebări și răspunsuri
10.15 Pauză de cafea
10.45 Cazuri transfrontaliere cu privire la obligațiile de întreținere – Legislația aplicabilă
11.30 Întrebări și răspunsuri
11.45 Cazuri transfrontaliere cu privire la obligațiile de întreținere – Recunoaștere și executare
12.30 Întrebări și răspunsuri
12.45 Pauză de prânz
14.15 Recuperarea obligațiilor de întreținere în străinătate, în UE și dincolo de granițele UE – hotărârile în materie de obligații de întreținere date de autoritățile administrative, tranzacții judiciare și instrumente autentice
15.00 Întrebări și răspunsuri
15.15 Ajustarea ordinelor de întreținere în cazurile transfrontaliere
16.00 Întrebări și răspunsuri
16.15 Pauză de cafea
16.45 Atelier – Studiu de caz
17.45 Întrebări și răspunsuri
18.00 Evaluare
18.15 Sfârșitul primei zile
08.20 Vizită la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
13.00 Prânz/ Sfârșitul seminarului

Înregistrați-vă acum

FORMULAR DE ÎNSCRIER
0% complet
1 din 3
Participați prin *
Om *
Aveți nevoie de interpretare simultană? *

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”