Skip to main content

Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Bune practici în cazurile de întreținere a familiei transfrontaliere

Data: 27 septembrie 2022
Locația seminaruluil: București

Înregistrare înainte de 12 august 2022

Acest seminar va oferi perspective aprofundate asupra unor teme foarte specializate în materie de recuperare transfrontalieră a pensiei de întreținere familială și va fi asigurat de practicieni de frunte ce vor aborda aspectele principale ale Regulamentului UE privind obligațiile de întreținere, care se bazează pe Convenția de la Haga din 2007 și pe Protocolul privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei.
În acest sens, cursul de formare se va concentra pe competență, pe abrogarea procedurii de exequatur, pe recuperarea pensiei de întreținere în străinătate în afara UE și ajustarea hotărârilor în materie de obligații de întreținere și pe jurisprudența aferentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cursul de formare presupune cunoștințe generale de drept european și internațional al familiei.

De-a lungul discuțiilor se vor depune eforturi specifice pentru a combina abordarea teoretică cu învățarea orientată spre practică, prin sondaje, breakout rooms și o sesiune de tip atelier.

Program

Detailed programme will follow in due time

Înregistrați-vă acum

FORMULAR DE ÎNSCRIER
0% complet
1 din 3
Participați prin *
Sex *
Ai nevoie de interpretare simultană în limba română *

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”