Skip to main content

Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Seminar online: Gestionarea procedurilor transfrontaliere legate de răspunderea părintească. Noutățile aduse de Regulamentul Bruxelles IIa reformat

Data: 21-22 aprilie 2021
Locația: Pe net

Acest seminar va oferi perspective aprofundate asupra unor teme foarte specializate în materie de răspundere părintească transfrontalieră UE. Cursul de formare va fi asigurat de practicieni de frunte ce vor aborda noutățile cruciale aduse de Regulamentul Bruxelles IIa reformat, care se va aplica începând cu data de 1 august 2022. În acest sens, cursul de formare se va concentra pe competență, pe abrogarea procedurii de exequatur, pe normele armonizate de executare, pe ascultarea copilului și mediere, teme care se regăsesc în centrul cazurilor de răspundere părintească transfrontalieră. Jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și cea a Curții Europene a Drepturilor Omului fac parte din programa de formare. Cursul de formare presupune cunoștințe generale de drept european și internațional al familiei.
De-a lungul discuțiilor se vor depune eforturi specifice pentru a combina abordarea teoretică cu învățarea orientată spre practică, prin sondaje, breakout rooms și o sesiune de tip atelier.

PROIECT de program

08.30 Logare pe platformă
09.00 Întâmpinarea participanților
09.15 Răspunderea părintească transfrontalieră: Normele privind competența – accent pe reședința obișnuită
10.00 Întrebări și răspunsuri
10.15 Pauză
10.30 Răspunderea părintească transfrontalieră: Normele privind competența – accent pe prorogare și forum non conveniens
11.15 Întrebări și răspunsuri
11.30 Pauză
11.45 Noutățile Regulamentului reformat Bruxelles II a – Recunoaștere și executare
12.30 Întrebări și răspunsuri
12.45 Pauză de prânz
13.45 Noutățile Regulamentului reformat Bruxelles II a – ascultarea copilului în contextul cazurilor transfrontaliere de dreptul familiei
14.30 Întrebări și răspunsuri
14.45 Concluzii
15.00 Sfârșitul primei zile
08.30 Logare pe platformă
09.00 Noutățile Regulamentului reformat Bruxelles II a – Medierea familială în cazurile de răspundere părintească
09.45 Întrebări și răspunsuri
10.00 Pauză
10.15 Atelier – Studiu de caz
11.00 Întrebări și răspunsuri
11.15 Pauză
11.30 Adresarea unei întrebări preliminare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene
12.15 Întrebări și răspunsuri
12.30 Pauză de prânz
13.30 Hotărâri preliminare în materie de proceduri familiale
14.15 Întrebări și răspunsuri
14.30 Concluzii
14.45 Evaluare
15.00 Sfârșitul seminarului

Înregistrați-vă acum

Registration form - Advanced training 1
0% complet
1 din 3
I am participating via: *
Gen *
Aveți nevoie de interpretare simultană? *

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”