Skip to main content

Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei: Un tur de masă al bunelor practici

Acest proiect dorește să ofere o formare practică cu privire la două instrumente cheie ale dreptului european al familiei: Regulamentul Bruxelles II bis și Regulamentul privind obligațiile de întreținere și se va concentra în mod deosebit pe trei teme majore ale litigiilor transfrontaliere legate de dreptul familiei ce implică copii: răspunderea părintească, răpirea de copii și întreținerea familiei.

Cazuri de răspundere părintească

Cazuri internaționale de răpire a copiilor

Cazuri de întreținere transfrontaliere

Regulamentul Bruxelles II bis este principalul instrument UE pentru litigiile transfrontaliere în materie de dreptul familiei care implică copii. Datorită complexității litigiilor transfrontaliere de dreptul familiei și a aplicării extinse a Regulamentului Bruxelles II bis, a fost necesară îmbunătățirea ulterioară a instrumentului și astfel regulamentul a fost modificat.

Noul Regulament Bruxelles II bis reformat va fi aplicabil începând cu data de 1 August 2022. Noul instrument aduce într-adevăr niște modificări esențiale, păstrând în același timp spiritul și principalele soluții de reglementare ale regulamentului anterior. Astfel, în timp ce normele cadru ale Regulamentului Bruxelles II bis cu privire la competența judiciară, la stabilirea reședinței obișnuite și la procedurile în cazurile de răpire de copii rămân neschimbate, se introduc câteva noutăți cu privire la gestionarea litigiilor transfrontaliere de dreptul familiei, afectând în mod semnificativ procedurile și aplicarea practică a instrumentului.

În ceea ce privește Regulamentul privind obligațiile de întreținere, care se aplică deja de un deceniu, acesta trebuie să țină pasul cu jurisprudența CJUE. Având în vedere că Regulamentul Bruxelles II bis și Regulamentul privind obligațiile de întreținere sunt instrumente UE cu aplicare directă, practicienii dreptului trebuie să le aplice în forma lor actuală. Prin urmare, înțelegerea aprofundată a acestor instrumente este extrem de importantă, mai ales în cazul noilor soluții procedurale ale noului instrument reformat.

În paralel, se acordă o importanță tot mai mare aspectelor privind drepturile fundamentale incidente în cazurile transfrontaliere de dreptul familiei care implică copii, importanță ce se manifestă într-o jurisprudență constantă atât a CJUE cât și a CEDO în ceea ce privește Regulamentul Bruxelles II bis și dreptul la viața de familie, obligațiile pozitive ale statului în legătură cu dreptul la viața de familie, răpirea de copii, ingerența nejustificată în viața de familie și obligațiile internaționale contradictorii. Aspectul cu privire la drepturile fundamentale accentuează complexitatea acestor cazuri care implică litigii transfrontaliere, cooperare între diferite autorități judiciare și alte autorități.

Practicienii dreptului, în principal judecătorii și avocații din toate statele membre vizate, sunt implicați direct în soluționarea litigiilor transfrontaliere de dreptul familiei, și, astfel, este cu atât mai important să înțeleagă natura drepturilor fundamentale încorporate în dreptul european al familiei și să urmeze cursuri de formare despre ultimele noutăți aduse de Regulamentul Bruxelles II bis reformat și interpretarea judiciară actuală.

Rezultatul general așteptat al proiectului constă în aprofundarea cunoștințelor și o mai bună înțelegere cu privire la cele mai importante domenii ale dreptului european al familiei, printr-o mai bună înțelegere a Regulamentului Bruxelles II bis și a Regulamentului privind obligațiile de întreținere.

Rezultatul direct al proiectului este că activitățile de formare, oferite la cele trei niveluri, pe cele mai frecvente trei tipuri de litigii transfrontaliere de dreptul familiei ce implică copii – răspunderea părintească, răpirea de copii și întreținerea familiei – le vor permite practicienilor care lucrează în domeniu să înțeleagă mai bine aspectul transfrontalier al acestor cazuri și să interpreteze legislația UE aferentă.

Rezultate specifice ale celor trei evenimente de formare:

  • schimbările respective aduse de Regulamentul Bruxelles II reformat va fi explicat atât la nivel introductiv, avansat cât și practic. În acest sens, cele trei activități de formare contribuie în mod direct la o mai bună aplicare și folosire a acestui nou instrument,
  • se concentrează pe contextul drepturilor fundamentale ale răspunderii părintești, chestiuni legate de răpirea de copii și obligațiile de întreținere și promovează standardele corespunzătoare din Carta UE a drepturilor fundamentale și Convenția europeană a drepturilor omului.

Proiectul va avea ca rezultat și îmbunătățirea încrederii reciproce și a cooperării dintre profesioniștii din domeniul juridic în litigiile transfrontaliere de dreptul familiei.

Site-ul proiectului, dezvoltat în scopurile prezentului proiect, seminariile online de formare inițială și toate materialele activității de formare vor fi disponibile pe întreaga durată de desfășurare a proiectului. După încheierea proiectului, seminariile online de formare inițială și materialele activităților de formare vor fi disponibile pe portalul E-justiție în patru limbi (franceză, engleză, poloneză și română).

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”