Skip to main content

Transgraniczne sprawy rodzinne –
omówienie dobrych praktyk

Wstępne szkolenie internetowe 1
Odpowiedzialność (władza) rodzicielska

Data: 22 marca – 16 kwietnia 2021

Trwające godzinę webinarium będzie stanowiło ogólne wprowadzenie do rozporządzenia Bruksela II. Przede wszystkim nakreślone zostanie tło, zakres i możliwości regulacyjne tego instrumentu pod kątem zastosowania w transgranicznych sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Poza tym przedstawiony zostanie przegląd zasad dotyczących jurysdykcji, ustanowionych w rozporządzeniu. Wreszcie, wyjaśniony zostanie zakres przedmiotowy rozporządzenia, a na zakończenie omówione zostaną zasady uznawania i wykonywania tego instrumentu.

Webinarium zostanie udostępnione na platformie szkoleniowej EIPA www.learning.eipa.eu

Zapisz się

FORMULARZ REJESTRACYJNY
0% Ukończone
1 z 1
Państwa organizacja pośrednicząca: *
Płeć *
Czy potrzebuje Pan/Pani tłumaczenia na język polski? *

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy


„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”