Skip to main content

Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Seminar: Gestionarea procedurilor de răpire transfrontalieră de copii. Noutățile aduse de Regulamentul Bruxelles IIa reformat

Data: 13-14 octombrie 2021
Locația: Luxembourg

Acest seminar va oferi perspective aprofundate asupra unor teme foarte specializate în materie de răpire transfrontalieră în UE a copiilor. Cursul de formare va fi asigurat de practicieni de frunte ce vor aborda noutățile cruciale aduse de Regulamentul Bruxelles IIa reformat, care se va aplica începând cu data de 1 august 2022. În acest sens, cursul de formare se va concentra pe competență, pe abrogarea procedurii de exequatur, pe normele armonizate de executare, pe luarea deciziei de înapoiere a copilului. Jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și cea a Curții Europene a Drepturilor Omului vor fi dezbătute în mod specific în contextul cazurilor de răpire de copii în interiorul UE, cu referire la dreptul la un proces echitabil și dreptul la respectarea vieții private și de familie. Cursul de formare presupune cunoștințe generale de drept european și internațional al familiei.
De-a lungul discuțiilor se vor depune eforturi specifice pentru a combina abordarea teoretică cu învățarea orientată spre practică, prin sondaje, breakout rooms și o sesiune de tip atelier.

08.30 Înregistrare / Conectare participanți
09.00 Bun venit și introducere reciprocă
09.15 Răpirea de copii în UE – Luarea deciziei de înapoiere – intervalul de timp, legătura cu Articolul 13(1)(b) din Convenția de la Haga din 1980
10.00 Întrebări și răspunsuri
10.15 Pauză de cafea
10.45 Răpirea de copii în UE – Executarea deciziei de returnare, procedură în urma unui refuz de returnare
11.30 Întrebări și răspunsuri
11.45 Pauză
12.00 Răscruce între răpirea copiilor și drepturile fundamentale – dreptul la un proces echitabil
12.45 Întrebări și răspunsuri
13.00 Pauză de prânz
14.00 Răscruce între răpirea copiilor și drepturile fundamentale – dreptul la respectarea vieții private și de familie
14.45 Întrebări și răspunsuri
15.00 Pauză de cafea
15.30 Atelier – Studii de caz I
16.00 Întrebări și răspunsuri
16.15 Sfârșitul primei zile
08.20 Vizită la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
13.00 Pauza de masa
14.30 Medierea în cazurile de răpire a copiilor
15.15 Întrebări și răspunsuri
15.30 Pauză de cafea
16.00 Atelier – Studii de caz II
16.45 Întrebări și răspunsuri
17.00 Înfășurându-se
17.15 Evaluare
17.30 SFÂRȘITUL SEMINARULUI

Înregistrați-vă acum

FORMULAR DE ÎNSCRIER
0% complet
1 din 3
Participați prin *
Sex *
Ai nevoie de interpretare simultană în limba română *

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”