Skip to main content

Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Partenerii

Acest parteneriat a fost creat pentru a combina
a) experiența practică de gestionare a proiectelor cu finanțare UE cu parteneri multipli în diferite state membre, rețele excelente cu grupurile țintă și
b) expertiza în materie de sisteme de justiție civilă și drepturi procedurale și partenerii dintr-o gamă largă de jurisdicții ce reprezintă realități diferite.

EIPA Luxemburg – Centrul european pentru judecători și avocați (ECJL) are aproape treizeci de ani de experiență în furnizarea de cursuri de formare juridică pentru diverse grupuri țintă. Centrul a avut o activitate deosebită în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și penală și a desfășurat un număr mare de activități diverse.

8 rue Nicolas Adames, 1114 Luxembourg
Tel: 00352 426 230 302 – email: info-lux@eipa.eu
Go to EIPA Luxembourg

Școala națională de formare a judecătorilor și procurorilor (Krajowa Szkola Sądownictwa i Prokuratury – KSSIP) înființată în 2009, este singura instituție centrală responsabilă cu formarea inițială și continuă a personalului magistraturii și al parchetului în Polonia. Departamentul de cooperare internațională al KSSIP furnizează cursuri de formare pentru judecători și procurori la nivel internațional în contextul unor acorduri de cooperare bilaterale și multilaterale semnate cu autoritățile instituțiilor de formare juridică din întreaga Europa.

Centrul pentru formare continuă și cooperare internațională
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Tel.: 0048 81 440 8710 – email: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl
Go to www.kssip.gov.pl

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR)este organizația umbrelă a tuturor barourilor din România. Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) este formată din toate barourile din România și are sediul în București, capitala țării. U.N.B.R. este o persoană juridică de interes public.

În cadrul U.N.B.R. s-a organizat și funcționează Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.), ce oferă formare atât pentru avocații stagiari (formare inițială) cât și pentru avocații pe deplin calificați (formare continuă).

Palatul Justiției, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, 050091 București
Tel. : +40 21-313-4875 – email : unbr@unbr.ro
Go to UNBR

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”