Skip to main content

Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Bune practici în cazurile de răpire transfrontalieră de copii

Data: 15 martie 2022
Locația seminaruluil: Bucarest

Înscrie-te înainte de 28 ianuarie

Conferința va aborda următoarele subiecte:

  • Confluența dintre răpirea de copii și drepturile fundamentale – și jurisprudența CEDO aferentă
  • necesitatea de a implementa un cadru juridic sănătos pentru a garanta un răspuns prompt în cazuri de răpire internațională de copii
  • o interpretare coerentă și consecventă a Convenției de la Haga
  • obligația de a acționa rapid – criteriile diligenței excepționale
  • condițiile de executare a ordinului de înapoiere
  • interpretarea „interesului superior al copilului” în lumina articolului 13 al Convenției de la Haga
  • criteriul trecerii timpului și al integrării
  • Confluența dintre răpirea de copii și drepturile fundamentale – și jurisprudența CJUE aferentă

Program

08.30 Login to platform
09.00 Welcome of participants and introduction to the conference programme

Petra Jeney and participants

09.15 Jurisdictional issues in child abduction cases

Exchange of views on jurisdictional issues in relation to child abduction cases having an intra-EU dimension and in relation to third countries. Impact of the C-603/20 PPU SS v MCP case for EU Member States both under Brussels II-bid and its successor, Brussels II-ter.

Panel Discussion

10.15 Break
10.30 Safeguards and guarantees in child abduction proceedings

The child’s right to be heard and to information in the proceedings of child abduction, procedural guarantees and practices to protect the best interests of the child in domestic law proceedings, including the child’s right of appeal with a view to corresponding ECHR and CJEU case law.

Panel Discussion

11.30 Break
11.45 Mediation in child abduction cases

Panel Discussion

12.45 Lunch break
13.45 Practical questions in relation to cross border child abduction cases

Breakout rooms

14.45 Plenary discussion on practical questions in relation to cross border child abduction cases
15.15 Coffee Break
15.30 Recognition and enforcement of decisions in matters of child abduction

Recognition and enforcement of the return order, issues relating to the overriding mechanism

Panel Discussion

16.30 End of conference

Înregistrați-vă acum

FORMULAR DE ÎNSCRIER
0% complet
1 din 3
Participați prin *
Sex *
Ai nevoie de interpretare simultană în limba română *

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”