Skip to main content

Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Bune practici în cazurile de responsabilitate părintească transfrontaliere

Data: 17 iuni 2021
Locația seminaruluil: Varşovia

Conferința va aborda următoarele subiecte:

Protecția interesului superior al copilului și drepturile copilului în cazul separării părinților

  • măsuri de protecție și garanții în procedurile de separare a părinților; dreptul copilului de a fi ascultat și dreptul la informare; normele și procedurile în cazurile de separare în care apar considerații specifice,
  • abordări multi-disciplinare în procedurile judiciare privind separarea, inclusiv medierea
  • jurisprudența CEDO aferentă
  • jurisprudența CJUE aferentă

Protecția interesului superior al copilului în procedurile de drept intern de către autoritățile publice pentru a limita responsabilitățile părinților sau pentru plasamentul copilului; măsuri de protecție și garanții în procedurile de plasament; dreptul copilului de a fi ascultat și dreptul la informare;

  • dreptul copilului (inclusiv al părinților) de a contesta hotărârea de plasament, inclusiv când se revizuiește hotărârea;
  • norme și proceduri în procedurile de plasament în care apar considerații specifice,
  • jurisprudența CEDO aferentă
  • jurisprudența CJUE aferentă

Program

Detailed programme will follow in due time

Înregistrați-vă acum

FORMULAR DE ÎNSCRIER
0% complet
1 din 3
Participați prin *
Gen *
Ai nevoie de interpretare simultană în limba română *

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”