Skip to main content

Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Webinar 3
Întreținerea familiei transfrontaliere

Data: 6 mai – 11 iunie 2022

Acest seminar online cu durata de o oră va oferi o introducere de bază despre Regulamentul privind obligațiile de întreținere.
În primul rând, va oferi o imagine de ansamblu asupra felului în care Regulamentul privind obligațiile de întreținere completează Convenția de la Haga din 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei.
În al doilea rând, seminarul va explica felul în care funcționează regulamentul cu privire la competență, recunoaștere și executare.
În al treilea rând, seminarul va explica relevanța Protocolului de la Haga din 2009 privind legea aplicabilă și, în ultimul rând, va aborda și aspectul cooperării dintre autoritățile centrale ale UE.

Seminarul online va fi disponibil pe platforma de învățare a EIPA www.learning.eipa.eu

Înregistrați-vă acum

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
0% complet
1 din 1
Participați prin *
Sex *
Ai nevoie de interpretare simultană în limba română *

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”