Skip to main content

Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Webinar 2
Răspundere părintească transfrontalieră

Data: 19 septembrie – 15 octombrie 2021

Acest seminar online cu durata de o oră va oferi o introducere de bază despre Regulamentul Bruxelles II.
În primul rând va oferi o imagine de ansamblu despre cum Regulamentul Bruxelles IIbis se bazează pe Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii.
În al doilea rând, va explica obligația înapoierii prompte și dispozițiile corespunzătoare privind competența și măsurile provizorii.
În al treilea rând, seminarul va explica normele cu privire la recunoaștere și executare ale instrumentului și, în ultimul rând, va aborda și aspectul cooperării dintre autoritățile centrale ale UE.

Seminarul online va fi disponibil pe platforma de învățare a EIPA www.learning.eipa.eu

Înregistrați-vă acum

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
0% complet
1 din 1
Participați prin *
Sex *
Ai nevoie de interpretare simultană în limba română *

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”