Skip to main content

Transgraniczne sprawy rodzinne –
omówienie dobrych praktyk

Seminarium: Jak przeprowadzić transgraniczne procedury dotyczące alimentów na rzecz członków rodziny? Nowe zagadnienia w przekształconym rozporządzeniu Bruksela IIa

Data: 20-21 czerwca 2022
Lokalizacja: Luksemburg

Zarejestruj się do 13 maja 2022 r

Podczas seminarium zostanie przeprowadzona wnikliwa analiza wysoce specjalistycznych kwestii związanych z transgranicznym dochodzeniem alimentów na rzecz członków rodziny w UE. Szkolenie poprowadzą wybitni praktycy zajmujący się kluczowymi zagadnieniami rozporządzenia UE w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, które opiera się na Konwencji haskiej z 2007 r. i Protokole o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny. W trakcie szkolenia nacisk zostanie położony na kwestie jurysdykcji, zniesienia procedury exequatur, odzyskiwania międzynarodowych świadczeń alimentacyjnych poza UE oraz dostosowania orzeczeń w sprawie świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem odpowiedniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Założono, że uczestnicy szkolenia posiadają ogólną znajomość prawa UE i międzynarodowego prawa rodzinnego.
W trakcie zajęć zostaną podjęte szczególne wysiłki zmierzające do połączenia podejścia teoretycznego z osiągnięciem wyników nauczania zorientowanych na praktykę dzięki ankietom, dyskusjom w podgrupach i sesji warsztatowej.

PROJEKT Programu

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Powitanie uczestników
09.15
Transgraniczne sprawy alimentacyjne – zasady jurysdykcji – wybór korzystniejszej jurysdykcji (forum shopping) oraz cession legis
10.00 Pytania i odpowiedzi
10.15 Przerwa na kawę
10.45 Transgraniczne sprawy alimentacyjne – prawo właściwe
11.30 Pytania i odpowiedzi
11.45 Transgraniczne sprawy alimentacyjne – uznawanie i wykonanie orzeczeń
12.30 Pytania i odpowiedzi
12.45 Przerwa na lunch
14.15 Międzynarodowe dochodzenie alimentów w UE i poza UE – decyzje organów administracyjnych dotyczące alimentów, ugody sądowe i dokumenty urzędowe
15.00 Pytania i odpowiedzi
15.15 Dostosowanie nakazów alimentacyjnych w sprawach transgranicznych
16.00 Pytania i odpowiedzi
16.15 Przerwa na kawę
16.45 Warsztaty – studium przypadku
17.45 Pytania i odpowiedzi
18.00 Ocena
18.15 Koniec dnia 1
08.20 Wizyta w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej
13.00 Lunch / Koniec seminarium

Zapisz się

FORMULARZ REJESTRACYJNY
0% Ukończone
1 z 3
Państwa organizacja pośrednicząca: *
Płeć *
Czy potrzebuje Pan/Pani tłumaczenia na język polski? *

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy


„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”