Skip to main content

Transgraniczne sprawy rodzinne –
omówienie dobrych praktyk

Seminarium: Jak przeprowadzić transgraniczne procedury w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka? Nowe zagadnienia w przekształconym rozporządzeniu Bruksela IIa

Data: 13-14 października 2021
Lokalizacja: Luksemburg

Podczas seminarium zostanie przeprowadzona wnikliwa analiza wysoce specjalistycznych aspektów spraw związanych z uprowadzeniem dziecka w UE. Szkolenie poprowadzą wybitni praktycy zajmujący się kluczowymi nowymi zagadnieniami wprowadzonymi przez przekształcone rozporządzenie Bruksela IIa, które będzie obowiązywać od 1 sierpnia 2022 r. W trakcie szkolenia nacisk zostanie położony na kwestie takie, jak: jurysdykcja, zniesienie procedury exequatur, zharmonizowane zasady wykonywania orzeczeń, podejmowanie decyzji nakazujących powrót. Przedmiotowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zostanie szczegółowo omówione w kontekście spraw dotyczących uprowadzenia dziecka wewnątrz UE z odniesieniem do prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Założono, że uczestnicy szkolenia posiadają ogólną znajomość prawa UE i międzynarodowego prawa rodzinnego.

W trakcie zajęć zostaną podjęte szczególne wysiłki zmierzające do połączenia podejścia teoretycznego z osiągnięciem wyników nauczania zorientowanych na praktykę dzięki ankietom, dyskusjom w podgrupach i sesji warsztatowej.

08.30 Rejestracja/Logowanie uczestników
09.00 Powitanie i przedstawienie uczestników
09.15 Uprowadzenie dziecka w UE – podjęcie decyzji o powrocie – ramy czasowe, powiązanie z art. 13 ust. 1 lit. b) Konwencji haskiej z 1980 r.
10.00 Pytania i odpowiedzi
10.15 Przerwa na kawę
10.45 Uprowadzenie dziecka w UE – wykonanie decyzji nakazującej powrót, postępowanie po odmowie powrotu
11.30 Pytania i odpowiedzi
11.45 Przerwa
12.00 Uprowadzenie dziecka a prawa podstawowe – prawo do rzetelnego procesu
12.45 Pytania i odpowiedzi
13.00 Przerwa na lunch
14.00 Uprowadzenie dziecka a prawa podstawowe – prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
14.45 Pytania i odpowiedzi
15.00 Przerwa na kawę
15.30 Warsztaty – studium przypadku I
16.00 Pytania i odpowiedzi
16.15 Koniec dnia 1
08.20 Wizyta w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej
13.00 Przerwa na lunch
14.30 Mediacja w sprawach o uprowadzenie dziecka
15.15 Pytania i odpowiedzi
15.30 Przerwa na kawę
16.00 Warsztaty – Studia przypadków II
16.45 Pytania i odpowiedzi
17.00 Podsumowanie
17.15 Ocena
17.30 KONIEC SEMINARIUM

Zapisz się

FORMULARZ REJESTRACYJNY
0% Ukończone
1 z 3
Państwa organizacja pośrednicząca: *
Płeć *
Czy potrzebuje Pan/Pani tłumaczenia na język polski? *

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy


„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”