Skip to main content

Transgraniczne sprawy rodzinne –
omówienie dobrych praktyk

Partnerzy

Partnerstwo zostało utworzone w celu połączenia:
a) praktycznego doświadczenia w zarządzaniu finansowanymi przez UE projektami z udziałem wielu partnerów w różnych państwach członkowskich, a także dobrze rozwiniętych sieci z grupami docelowymi oraz
b) wiedzy specjalistycznej na temat systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych oraz praw proceduralnych, a także partnerów reprezentujących przekrój jurysdykcji z uwzględnieniem ich zróżnicowanej sytuacji.

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers (ECJL) posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń prawniczych dla różnych grup docelowych. Wykazuje się szczególną aktywnością w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych oraz karnych i ma na swoim koncie wiele przeprowadzonych działań.

8 rue Nicolas Adames, 1114 Luxembourg
Tel: 00352 426 230 – 1 – email: info-lux@eipa.eu
Go to EIPA Luxembourg

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – KSSIP utworzona w 2009 roku jest jedyną centralną instytucją odpowiedzialną za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce. Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP prowadzi szkolenia zawodowe dla sędziów i prokuratorów na szczeblu międzynarodowym w kontekście dwustronnych i wielostronnych porozumień o współpracy zawartych z instytucjami szkolącymi przedstawicieli zawodów prawniczych w całej Europie.

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Tel.: 0048 81 440 8710 – email: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl
Go to www.kssip.gov.pl

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR)/ Krajowe Stowarzyszenie Rumuńskich Izb Adwokackich jest zrzeszeniem wszystkich adwokatur w Rumunii i ma siedzibę w stolicy kraju, Bukareszcie. UNBR jest osobą prawną interesu publicznego.
W ramach UNBR funkcjonuje Krajowy Instytut Kształcenia i Doskonalenia Prawników (I.N.P.P.A.), który zapewnia szkolenia prawnicze zarówno dla aplikantów (szkolenie wstępne), jak i dla prawników w pełni wykwalifikowanych (kształcenie ustawiczne).

Palace of Justice, Splaiul Independehttps://www.eipa.eu/eipa-luxembourg/nceei no. 5, Sector 5, 050091 Bucharest
Tel. : +40 21-313-4875 – email : unbr@unbr.ro
Go to UNBR

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy


„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”