Skip to main content

Transgraniczne sprawy rodzinne –
omówienie dobrych praktyk

Wstępne szkolenie internetowe 2 –
Sprawy dotyczące uprowadzenia dziecka za granicę

Data: 19 września – 15 października 2021

Trwające godzinę webinarium będzie stanowiło ogólne wprowadzenie do rozporządzenia Bruksela II. Przede wszystkim zostanie nakreślony zarys tego, w jaki sposób rozporządzenie Bruksela II bis opiera się na Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Następnie wyjaśniony zostanie obowiązek niezwłocznego powrotu oraz odpowiednie przepisy dotyczące jurysdykcji i zastosowania środków tymczasowych. Wreszcie, omówione zostaną zasady uznawania i egzekwowania instrumentu, a na zakończenie współpraca między organami centralnymi UE.

Webinarium zostanie udostępnione na platformie szkoleniowej EIPA www.learning.eipa.eu

Zapisz się

FORMULARZ REJESTRACYJNY
0% Ukończone
1 z 1
Participez-vous viaPaństwa organizacja pośrednicząca: *
Płeć *
Czy potrzebuje Pan/Pani tłumaczenia na język polski? *

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy


„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”