Skip to main content

Transgraniczne sprawy rodzinne –
omówienie dobrych praktyk

Webinarium: Jak przeprowadzić transgraniczne procedury dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej? Nowe zagadnienia w przekształconym rozporządzeniu Bruksela IIa

Data: 21-22 kwietnia 2021
Lokalizacja: Online
Deadline: 6 April 2021

Podczas seminarium zostanie przeprowadzona wnikliwa analiza wysoce specjalistycznych aspektów transgranicznych spraw dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w UE. Szkolenie poprowadzą wybitni praktycy zajmujący się kluczowymi nowymi zagadnieniami wprowadzonymi przez przekształcone rozporządzenie Bruksela IIa, które będzie obowiązywać od 1 sierpnia 2022 r. W trakcie szkolenia nacisk zostanie położony na kwestie takie jak jurysdykcja, zniesienie procedury exequatur, zharmonizowane zasady wykonywania orzeczeń, wysłuchanie dziecka i mediacja, które odgrywają kluczową rolę w transgranicznych sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. W programie uwzględniono najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Założono, że uczestnicy szkolenia posiadają ogólną znajomość prawa UE i międzynarodowego prawa rodzinnego.

W trakcie zajęć zostaną podjęte szczególne wysiłki zmierzające do połączenia podejścia teoretycznego z osiągnięciem wyników nauczania zorientowanych na praktykę dzięki ankietom, dyskusjom w podgrupach i sesji warsztatowej.

PROJEKT Programu

08.30 Logowanie do platformy
09.00 Powitanie uczestników
09.15 Odpowiedzialność rodzicielska w wymiarze transgranicznym: zasady jurysdykcji – miejsce zwykłego pobytu
10.00 Pytania i odpowiedzi
10.15 Przerwa
10.30 Odpowiedzialność rodzicielska w wymiarze transgranicznym: zasady jurysdykcji – prorogacja i forum non conveniens
11.15 Pytania i odpowiedzi
11.30 Przerwa
11.45 Nowe zagadnienia w przekształconym rozporządzeniu Bruksela IIa – uznawanie i wykonanie orzeczeń
12.30 Pytania i odpowiedzi
12.45 Przerwa na lunch
13.45
Nowe zagadnienia w przekształconym rozporządzeniu Bruksela IIa – wysłuchanie dziecka w kontekście transgranicznych spraw rodzinnych
14.30 Pytania i odpowiedzi
14.45 Podsumowanie
15.00 Koniec dnia 1
08.30 Logowanie do platformy
09.00
Nowe zagadnienia w przekształconym rozporządzeniu Bruksela IIa – mediacja rodzinna w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej
09.45 Pytania i odpowiedzi
10.00 Przerwa
10.15 Warsztaty – studium przypadku
11.00 Pytania i odpowiedzi
11.15 Przerwa
11.30 Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
12.15 Pytania i odpowiedzi
12.30 Przerwa na lunch
13.30 Orzeczenia w trybie prejudycjalnym w postępowaniu rodzinnym
14.15 Pytania i odpowiedzi
14.30 Podsumowanie
14.45 Ocena
15.00 Koniec seminarium

Zapisz się

FORMULARZ REJESTRACYJNY
0% Ukończone
1 z 3
Państwa organizacja pośrednicząca: *
Płeć *
Czy potrzebuje Pan/Pani tłumaczenia na język polski? *

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy


„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”