Skip to main content

Transgraniczne sprawy rodzinne –
omówienie dobrych praktyk

Dobre praktyki w sprawach dotyczących transgranicznej odpowiedzialności rodzicielskiej

Data: 17 czerwca 2021
Lokalizacja: Warszawa

Konferencja będzie poświęcona następującym tematom:

 • Ochrona dobra dziecka i jego praw w sytuacji separacji rodziców
  • zabezpieczenia i gwarancje w postępowaniu w sprawie separacji rodziców; prawo dziecka do bycia wysłuchanym i do informacji; zasady i procedury w sprawach o separację w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności,
  • wielodyscyplinarne podejście w postępowaniu sądowym dotyczącym separacji, z uwzględnieniem mediacji
  • odpowiednie orzecznictwo ETPCz
  • odpowiednie orzecznictwo TSUE
 • Ochrona dobra dziecka w postępowaniu z zakresu prawa krajowego prowadzonym przez organy publiczne w celu ograniczenia obowiązków rodzicielskich lub umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczej, zabezpieczenia i gwarancje w postępowaniu dotyczącym opieki nad dzieckiem; prawo dziecka do bycia wysłuchanym i do informacji;
  • prawo dziecka (i jego rodziców) do odwołania się od decyzji o umieszczeniu, także w przypadku ponownego rozpatrywania tej decyzji;
  • zasady i procedury w postępowaniu dotyczącym opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności,
  • odpowiednie orzecznictwo ETPCz
  • odpowiednie orzecznictwo TSUE

Programme

Szczegółowy program pojawi się w odpowiednim czasie.

Zapisz się

FORMULARZ REJESTRACYJNY
0% Ukończone
1 z 3
Państwa organizacja pośrednicząca: *
Płeć *
Czy potrzebuje Pan/Pani tłumaczenia na język polski? *

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy


„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”