Skip to main content

Transgraniczne sprawy rodzinne –
omówienie dobrych praktyk

Dobre praktyki w transgranicznych sprawach alimentacyjnych na rodzinę

Data: 27 wrzesień 2022
Lokalizacja: Bukareszt

Zarejestruj się przed 12 sierpnia 2022

Konferencja będzie poświęcona następującym tematom:

 • Uznanie i wykonanie rozporządzenia oraz wpływ Protokołu haskiego i innych metod łagodzenia skutków zniesienia procedury exequatur w postępowaniach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych
  • Jak wygląda w praktyce postrzeganie odrębnych procedur?
 • Faktyczne wykonywanie orzeczeń
  • Toczące się wykonywanie orzeczeń dotyczących egzekwowania świadczeń alimentacyjnych
  • Orzecznictwo ETPCz w zakresie wykonywanie orzeczeń
 • Współpraca administracyjna
  • Kwestie praktyczne związane z ustaleniem miejsca pobytu jednej ze stron, informacjami o dochodach i innych aspektach sytuacji finansowej, w tym informacjami o położeniu majątku, pobraniem i szybkim przekazaniem alimentów, środkami tymczasowymi mającymi na celu zabezpieczenie skutecznego odzyskania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w zakresie rozpatrywanego wniosku

Programme

Szczegółowy program pojawi się w odpowiednim czasie.

Zapisz się

FORMULARZ REJESTRACYJNY
0% Ukończone
1 z 3
Państwa organizacja pośrednicząca: *
Płeć *
Czy potrzebuje Pan/Pani tłumaczenia na język polski? *

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy


„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”